ViaDia Espoo ry

Kannetaan kuorma yhdessä – STEA myönsi Espoon ViaDialle lisärahoituksen vapaaehtoistyön kehittämiseen

Koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa Espoon ViaDialla käynnistyi 1.6.2020 Kannetaan kuorma yhdessä (KKY) – vapaaehtoiset rinnallakulkijoina -hanke (STEA kesä – joulukuu 2020).

Hankkeessa tavoitteena on kehittää yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa ja sitä kautta lievittää koronaepidemian seurauksena syntynyttä aineellista ja henkistä hätää erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ja perheiden parissa.

Poikkeustilanteen alettua maaliskuussa 2020 ViaDia Espoon toiminta muokkautui tilanteen mukaiseksi ja ruoka-aputyön merkitys lähti kasvuun. Ruoka-aputyössä on tullut näkyväksi taloudellisen ja henkisen hädän lisääntyminen.

Kannetaan kuorma yhdessä (KKY) – vapaaehtoiset rinnallakulkijoina -hankkeen tavoitteena on vastata koronatilanteen aiheuttamaan akuuttiin taloudellisen ja sosiaalisen avun tarpeeseen ruoka-avussa ja muutoin yhdistyksen toiminnassa kohdattujen ihmisten ja perheiden parissa. Tavoitteena on kasvattaa ja kehittää yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa, jotta pystytään paremmin vastaamaan tähän avun tarpeeseen.

Hankkeessa on aloittanut hankekoordinaattorina Jaana Jäntti ja hankkeeseen haetaan vapaaehtoistyön ohjaajaa työpariksi koordinaattorille.

Lisätietoja hankkeesta ja vapaaehtoistoiminnasta saat vapaaehtoistyön koordinaattori Jaana Jäntiltä puh. 044 2312485 jaana.jantti@espoo.viadia.fi.